Upustvo za prijavu na popravni test

14. Jun 2017

Studenti koji žele da rade popravni test sa vežbi treba da se prijave do subote, 17.6.2017. do 20h, na email adresu milanka@uns.ac.rs. Subject poruke treba da ima sledeći sadržaj:
BP, Popravni, test koji se popravlja, broj indeksa, ime i prezime.
U toku nedjelje, 18. 6. 2017, biće objavljeno tačno mesto i vreme održavanja popravnog testa.
Popravni test će biti održan u ponedjeljak (19.6.2017.). Izlaskom na popravni prethodni poeni se poništavaju. Student može popravljati samo jedan test.