Zadatak za napredne studente

4. Oktobar 2017

Na sajtu katedre je objavljen zadatak za napredne studente: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/3562086
 
Rešenje (arhivu sa izvornim kodom i uputstvom za kompajliranje) poslati Lazaru Stričeviću: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/arsiit
Prvo potpuno ispravno rešenje koje bude stiglo će biti nagrađeno.