Informacije i materijali

13. Oktobar 2017

Osnovne informacije o predmetu i materijali koji prate nastavu biće dostupni u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.