Domaći zadatak 2

24. Novembar 2017

 U repozitorijumu je objavljen je drugi domaći zadatak koji treba da se uradi i na narednim vežbama unese, modifikuje i testira. Studenti se mole da dođu u grupe u koje su raspoređeni, jer u protivnom ne možemo da garantujemo da će moći da prisustvuju vežbama.