[SMPUOS] Teme

8. Decembar 2017

Studenti koji su zainteresovani za teme treba da pošalju predmetnom nastavniku prijavni imejl koji će sadržati spisak od tri željene teme. Prijem prijava za teme počinje u petak 15. 12. 2017. u 17.00.

Pregled tema dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.