Preuzimanje projektnih zadataka

16. Decembar 2017

Obaveštavamo sve studente koji su ove školske godine raspoređeni u neku od grupa za vežba, da je potrebno da se jave asistentu u svojoj grupi radi dobijanja projektnog zadatka. Grupe i raspored asistenata po grupama su označeni u rasporedu FTN-a za zimski semestar.

Stari studenti koji nisu raspoređeni u grupu i polažu samo projekat, potrebno je da se jave asistentu Vladimiru Dimitrieskom radi dobijanja projektnog zadatka. 

U mailu obavezno navesti broj indeksa, ime i prezime i da li se traži projektni zadatak za 10 ili 20 poena.

Predmet: