Domaći zadatak 3

22. Decembar 2017

U repozitorijumu je objavljen je treći domaći zadatak koji treba da se uradi i na narednim vežbama unese, modifikuje i testira.   Uz zadatak je kao pomoć dat i skript za automatsko testiranje sa uputstvom za upotrebu.

Termini za predaju ovog domaćeg zadatka su:
Grupe koje imaju vežbe sredom: 27.12. u 10:15, laboratorija JUG-111
Grupe koji imaju vežbe četvrtkom: 28.12. u 20h, laboratorija JUG-111
Grupe koje imaju vežbe ponedeljkom: 29.12. u 14:00, laboratorija MI-A2-3 

Studenti se mole da dođu u grupe u koje su raspoređeni, jer u protivnom ne možemo da garantujemo da će moći da prisustvuju vežbama.