Predmetni projekat

30. Decembar 2017

 U repozitorijumu je objavljen je zadatak za predmetni projekat koji treba da se uradi, a u terminu vežbi u rešenje treba da se unese, modifikuje i testira. Uz zadatak je kao pomoć dat i skript za automatsko testiranje sa uputstvom za upotrebu.
Termini za predaju ovog domaćeg zadatka su:
Grupe koje imaju vežbe ponedeljkom: 08.01. u 20h, laboratorija MI-A2-3 
Grupe koje imaju vežbe sredom: 10.01. u 10h, laboratorija JUG-111
Grupe koji imaju vežbe četvrtkom i stari studenti: 11.01. u 20h, laboratorija JUG-111

Na predaju predmetnog projekta potrebno je poneti indeks ili ličnu kartu.