[SMPUOS] Nova skala ocenjivanja

22. Januar 2018

Od današnjeg dana, 22. 1. 2018, na Fakultetu se primenjuje nova skala po kojoj se formira ocena. Izmenjeni pregled realizacije predmeta u 2017/2018 s novom skalom ocenjivanja dostupan je u repozitorijumu na ovoj adresi, u okviru direktorijuma Predmeti i poddirektorijuma Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima.