[E1] Termini predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka

25. Februar 2018

Predmetni zadatak (predavanja)
PZ - 11. nedelja predavanja - 14.05.2018.
Provera će biti održana u terminu predavanja.

Zadaci (vežbe)
Zadatak 1 (SQL) - 7. nedelja vežbi - 17.04.2018.
Zadatak 2 (ER model) - 11. nedelja vežbi - 22.05.2018.
Zadatak 3 (prevođenje ER u relacioni) - 13. nedelja vežbi (nadoknada) - 05.06.2018.
Provere će biti održane u terminu vežbi.