Obaveštenje za studente na E1 - Baze podataka

6. Mart 2018

Predavanja iz predmeta Baze podataka na E1 neće se održati dana 12.03.2018.
Termin nadoknade biće naknadno objavljen