Pripremni zadaci za Test1

16. Mart 2018

 U reporzitorijumu su objavljeni zadaci za pripremu za Test1 zajedno sa rešenjima. Rešenja nisu potpuna i data su samo kao ideja za samostalno rešavanje.
Test1 će biti održan u terminima vežbi 20. i 23. marta. Obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.