Test 1 - rezultati

24. Mart 2018

Rezultati prvog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 27.03. u 07:30, kancelarija JUG-106.