Test 2 - rezultati

3. Maj 2018

Rezultati drugog testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: utorak, 08.05. u 09:00, kancelarija JUG-106.