[E1] Baze podataka - termini polaganja drugog testa (ER model)

16. Maj 2018

Polaganje testa iz ER modela biće održano u redovnim terminima vežbi, u utorak 22. maja

Studenti koji idu na Elektrijadu polagaće test iz ER modela u utorak 29. maja od 17:15h u MI A2-2.