Nadoknada provere znanja

29. Maj 2018

 U utorak, 05. juna u 15:45 će u laboratoriji MI-A2-3 biti održana nadoknada za studente koji su opravdano bili odsutni sa neke od provera znanja (testovi ili predmetni projekat) u toku semestra. Svi studenti koji žele da rade nadoknadu moraju pretodno da se za to prijave u terminu predavanja (petak, 01.jun, 12:15, JUG-112).