Test 3 - rezultati

1. Jun 2018

Rezultati trećeg testa se nalaze na repozitorijumu.
Uvid u radove: ponedeljak, 04.06. u 08:30, kancelarija JUG-106.