Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

1. Jun 2018

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Studenti koji nisu radili neki od tri testa, a na preostala dva imaju bar 15 bodova ukupno, imaju pravo na nadoknadu propuštenog testa.

Ostali studenti mogu da popravljaju jedan test tako što im se prethodno osvojeni bodovi sa tog testa brišu, a računaju se ostvareni bodovi na popravnom testu. Popravni test obuhvata celo gradivo.

Studenti koji na predispitnim obavezama imaju od 15 do 29 bodova mogu raditi popravni test ili domaći zadatak. Domaći zadatak se radi kod kuće, a potom brani pred asistentom. Uspešno odbranjenim domaćim zadatkom broj bodova sa predispitnih obaveza se penje na 30.

Prijave za nadoknadu, poravni test i domaći zadatak se vrše slanjem poruke na e-mail adresu vladimir.ivkovic@uns.ac.rs. Rok za slanje prijava je ponedeljak 04.06. u podne.

Nadoknada i popravni test biće održani u terminu vežbi u nedelji nadoknade. Tekst domaćeg zadatka i termin odbrane biće naknadno objavljeni.