[E1] Baze podataka, Grupa 4 - rezultati trećeg testa

5. Jun 2018

 U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa (prevođenje ER modela u relacioni model) za grupu 4.

DodatakVeličina
RezultatiG4.pdf101.37 KB