[E1] Baze podataka - termin popravnog testa

11. Jun 2018

Popravni test iz predmeta Baze podataka na E1 biće održan u ponedeljak, 18. juna. Detalji prijave na popravni test i ukupni rezultati sa predispitnih obaveza biće objavljeni u toku nedelje.