Zadatak za napredne studente

9. Oktobar 2018

Na sajtu katedre je objavljen zadatak za napredne studente: 
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/4468691

Rešenje (arhivu sa izvornim kodom i uputstvom za kompajliranje) poslati Lazaru Stričeviću: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/arsiit
Prvo potpuno ispravno rešenje koje bude stiglo će biti nagrađeno.