Termini predispitnih obaveza

11. Oktobar 2018

Teorija:
predmetni zadatak 1 - 8. nedelja (28.11.2018.) 
predmetni zadatak 2 - 14. nedelja (16.1.2019.)

Vežbe:
zadatak 1 - 7. nedelja (19.11.2018. - 24.11.2018.)
zadatak 2 - 11. nedelja (17.12.2018. - 22.12.2018.)
zadatak 3 - 14. nedelja (10.1.2019. - 12.1.2019. č/p, 14.1.2019. - 15.1.2019.) 
zadatak 4 - biše objavljeno naknadno, najverovatnije jedna do dve nedelje nakon završetka semestra

Ponavljači će zadatke na vežbama raditi u prethodno navedenim sedmicama uvek subotom (npr. zadatak 1 će biti održan 24.11.2018.). Tačna satnica će biti istaknuta najkasnije dan pred održavanje testa. 

Ponavljači će teorijske testove (predmetne zadatke) raditi u redovnim terminima planiranim za njih. Obavezno je prijavljivanje polaganja teorije emailom asistentu Dimitrieskom ne kasnije od jedne sedmice pre termina predmetnog zadatka. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Predmet: