Priprema za Test1

30. Oktobar 2018

Sledeće sedmice će u terminima vežbi biti održan Test1. Zadatak za pripremu za Test1 je objavljena u repozitorijumu. Potrebno je uraditi zadatak i rešenje (u papirnom obliku) doneti na Test. Na test poneti indeks ili ličnu kartu.
Studenti koji ponovo slušaju predmet se mole da dođu u termin ponedeljak (05.11.) u 20h u laboratoriju MI A2-3.