Priprema za Test2

23. Novembar 2018

Sledeće sedmice će u terminima vežbi (sreda 28.11., četvrtak 29.11., ponedeljak 03.12.) biti održan Test2. Zadatak za pripremu za Test2 je objavljen u repozitorijumu. Potrebno je uraditi zadatak i rešenje (u papirnom obliku) doneti na Test. Takođe je potrebno poneti indeks ili ličnu kartu.
Studenti koji ponovo slušaju predmet se mole da dođu u termin ponedeljak (03.12.) u 20h u laboratoriju MI A2-3.