Резултати задатка 1 за групе 4, 5, 6, 7 и старе студенте