[E2] [PSI] [IN] Raspored za polaganje 2. kolokvijuma

2. Decembar 2018

Raspored studenata po grupama, uključujući i stare studente se nalazi na sledecim linkovima:
>>E2<<
>>PSI<<
IN - pošto nema starih studenata dođite u termin koji odgovara vašoj grupi.

Napomena: Grupe koje imaju vežbe ponedeljkom će raditi kolokvijum sledeće nedelje (10.12.)
OBAVEZNO dođite u termin kom pripadate.
Termini po grupama se nalaze na sajtu FTN-a. Ukoliko ne dođete u svoj termin, nego u neki drugi, rizikujete da izgubite priliku da polažete kolokvijum.
Ovaj raspored važi za sve kolokvijume u semestru i može se menjati.
Studenti koji su našli zamenu mogu se menjati termina, uz to da pokažu dežurnim asistentima email sa zamenom prilikom ulaska u učionicu.
Ukoliko vas nema na spisku ili imate drugih pitanja obratite se na vreme asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs).