Rezultati Pedmetnog projekta

30. Decembar 2018

 U repozitorijumu je objavljen spisak osvojenih bodova na odbrani Predmetnog projekta. 
Termini za uvid u radove:
 - sreda, 09.01.2019. u 16h, kabinet JUG105 (za studente koji su radili odbranu u ponedeljak i četvrtak)
 - sreda, 09.01.2019. u 8:45h, kabinet JUG106 (za studente koji su radili odbranu u sredu).
 
Dodatni termin za odbranu Predmetnog projekta je 10.01.2019. u 16h (laboratorija MI-A2-3). Studenti koji žele da brane projekat u dodatnom terminu, moraju prethodno da se za to lično prijave u sredu 09.01.2019. u 16h (kabinet 105).