PZ1 Uvid u testove

30. Decembar 2018

Uvid u rezultate testova za Predmetni zadatak 1 biće moguć u terminu: utorak, 8. 1. 2019, 14.00 - 15.00 u JUG-210.

Ivan Luković,
Predmetni nastavnik

Predmet: