[E2] Rezultati 3. kolokvijuma

11. Januar 2019

 Aktuelno stanje za grupe koje su radile kolokvijum zakljucno sa cetvrtkom možete pogledati >>> OVDE <<<

Na uvid u radove dolazite zavisno od termina u kom ste radili kolokvijum.
Termini uvida u radove za grupe:
UTO 10:30 - uvid u petak u 17:00 u JUG 217
UTO 13:45, CET 7:00 - uvid u petak u 12:15 u JUG 217
UTO 7:00, CET 10:30 - uvid u petak u 12:30 u JUG 217
Za ostale grupe uvid je odredjen u terminu vezbi.
Eventualna pitanja slati asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)