[E2] [PSI] [IN] Raspored za popravni kolokvijum

16. Januar 2019

 >>OVDE<< možete pronaći raspored polaganja popravnog kolokvijuma.
Proverite da li kod vašeg imena stoji kolokvijum za koji ste se prijavili i ukoliko postoji neslaganje obavezno nam se javite.
 
Ukoliko vam termin ne odgovara najsigurnije je da pronađete nekog sa kim ćete se zameniti i u tom slučaju nam obavezno javite sa kim ste se zamenili, obratite pažnju da se u tom terminu radi kolokvijum za koji ste se prijavili. Ukoliko se pojavite u drugom terminu bez zamene rizikujete da izgubite priliku da radite popravni ako ne bude bilo slobodnih mesta.
Za sva pitanja se obratite asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)