[E2] [Februarski rok] Raspored polaganja

5. Februar 2019

Raspored za polaganje:

Studenti sa brojem indeksa 1-60 polažu ispit u 8:00 - 9:00 u MI A2-1
Studenti sa brojem indeksa 61-130 polažu ispit u 8:00 - 9:00 u MI A2-3
Studenti sa brojem indeksa 131-198 polažu ispit u 9:00 - 10:00 u MI A2-1
Studenti sa brojem indeksa 199-245 polažu ispit u 9:00 - 10:00 u MI A2-3

Izlazak na ispit je moguć samo ukoliko ste prijavili ispit u ovom ispitnom roku.

Termin za upis ocena će biti u petak (8.2.2019.) u 9h u JUG 217

Eventualna pitanja pošaljite asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)