Priprema za Test1

18. Mart 2019

 U repozitorijumu su objavljeni zadaci za pripremu za Test1.
Test1 će biti održan u terminima vežbi 21. i 22. marta. Stari studenti treba da dođu u termin vežbi 22. marta u 08:30 u laboratoriju MI A2-3. Na test obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.

Zbog interesovanja studenata, biće održane dodatne konsultacije u utorak, 19.03. u 16h u kabinetu JUG-105.