Priprema za Test2

3. Maj 2019

 U repozitorijumu je objavljen zadatak za pripremu za Test 2. Dati zadatak je potrebno rešiti i dobijeno rešenje (u papirnoj formi) poneti na test. 

Test 2 će biti održan u terminima vežbi 09. i 10. maja. Stari studenti treba da rade test u terminu vežbi 10. maja u 08:30 u laboratoriji MI A2-3. Na test obavezno poneti indeks ili ličnu kartu.

Zbog interesovanja studenata, biće održane dodatne konsultacije u utorak, 07. maja u 16h u kabinetu JUG-105.