[BP E1] ER modelovanje test

9. Maj 2019

Drugi test iz predmeta Baze podataka na E1 - test iz ER modelovanja, biće održan u redovnom terminu vežbi 21. maja.

Za studente koji se takmiče na Elektrijadi, test će biti održan 28. maja od 17:30 u laboratoriji MI A2-2