[E1] Baze podataka - Prijava za popravni test

5. Jun 2019

Studenti imaju pravo da prijave najviše jedan od tri zadatka koji su rađeni na vežbama. Prijava zadatka se obavlja slanjem e-mail poruke asistentnu koji je držao vežbe najkasnije do nedelje, 9.6.2019. godine do 23:59. Raspored studenata po terminima biće objavljen u ponedeljak 10.6.2019. godine.

U naslovu e-mail poruke treba napisati: Broj_indeksa, Ime_Prezime, Redni_broj_zadatka

Redni_broj_zadatka
 treba da bude: 1 za SQL, za ER model ili za prevođenje iz ER u relacioni model.

Prijavom zadatka za popravni termin automatski se poništavaju prethodno osvojeni bodovi na tom zadatku. Neblagovremene prijave nećemo uzeti u razmatranje.

Rezultati predispitnih obaveza pre popravnog testa biće objavljeni u petak 7.6.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja obratiti se asistentu Marku Vještici.