Spisak studenata sa pravom na ispit

14. Jun 2019

 U repozitorijumu je objavljen spisak studenata koji su stekli pravo izlaska na ispit, zajedno sa ukupno osvojenim bodovima sa svih predispitnih obaveza (ne računajući bonus poene).

Studenti koji žele uvid u rad sa Popravnog testa, mogu da dođu u kancelariju JUG-105 u petak (14.06.) u 15h.