[BP1] Obaveštenje za stare studente

10. Oktobar 2019

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta BP1 preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

  • PZ1 - Teorija 1
  • PZ2 - Teorija 2
  • SQL - jezik SQL
  • ER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER
  • REL - relaciona algebra
  • OP - zadatak iz organizacije podataka u programskom jeziku C

Prijavu je potrebno poslati na email Vladimira Dimitrieskog, najkasnije do 31.10.2019. radi rezervisanja mesta u terminu polaganja predispitne obaveze koja se prijavljuje.

Predmet: