Dodatne konsultacije za grupu 10

20. Decembar 2019

Za grupu 10, dodatne konsultacije za projekat biće držane u ponedeljak 23. 12. 2019. u periodu 14.20–17.20 u JUG-106.

Predmet: