[ISBP] Popravni test

20. Januar 2020

 Obaveštenje je za sve studente koji žele da poprave jednu predispitnu obavezu. 
Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do subote 25.01.2020. godine do 20h, na mail marijakukic@uns.ac.rs. Studenti mogu da prijave samo jedan zadatak tj. samo jednu predispitnu obavezu od obaveza rađenih na vežbama. Subject poruke treba da sadrži:

Popravni, broj zadatka koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji radi popravni

Izlaskom na popravni, prethodno osvojeni poeni iz tog dela se poništavaju. Studenti koji se prijave radiće popravni test 29.01.2020. Tačni termini i učionice biće objavljeni nakon prijava.