Otkazivanje ispita

16. Mart 2020

Studenti se obaveštavaju da, do daljnjeg, neće biti ispita i konsultacija na Operativnim Sistemima i Konkurentnom Programiranju, kao ni na Računarstvu Visokih Performansi. Ako to bude bilo moguće, ispiti će se održati elektronskim putem. Detalji slede preko ovog servisa kada se relevantne odluke budu donele na nivou uprave.