[AR E2, IN i PSI] Zadatak za vežbanje B

28. April 2020

Poštovani studenti,
U prilogu ove poruke možete pronaći zadatak za vežbanje B koji bi trebalo rešiti u narednom periodu, uz konsultacije sa saradnicima koji drže vežbe u vašoj grupi. Studenti koji uspešno završe zadatak šalju svoj rad mejlom saradnicima koji su nadležni za njihovu grupu.
Napomena:
Pored zadataka data je i testiraj.sh datoteka za testiranje rešenja. Testiranje se pokreće unošenjem sledeće naredbe: ./testiraj.sh zad.S  (pod pretpostavkom da je rešenje zadatka implementirano u zad.S datoteci). Detaljnije objašnjenje za korišćenje testiraj.sh skripte je dato u okviru video snimka računarskih vežbi za petu nedelju (sistemski pozivi).
 

DodatakVeličina
AR_2020_Zadatak_B.zip35.21 KB