[ISiBP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - termini

22. Jul 2020

Usmeni ispit biće održan u petak 24.7.2020 u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

Svim studentima koji su prijavili ispit putem servisa studentske službe i koji izađu na usmeni ispit biće prosleđena odgovarajuća ocena studentskoj službi. To uključuje i ocenu 5 ukoliko nisu osvojili odgovarajući broj bodova za veću ocenu. Ispit se polaže u celosti, tj. ne postoji mogućnost parcijalnog polaganja dela gradiva. 

Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled epidemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 1.5m u svakom trenutku unutar objekta u kojem se polaže usmeni ispit.

DodatakVeličina
Usmeni ispiti - Objava.pdf51.57 KB