[BP1 na E2, BP1 na PSI] Obaveštenje za stare studente

1. Oktobar 2020

Obaveštavamo studente koji nisu ostvarili uslov za izlazak na usmeni ispit da je potrebno da prijave polaganje predmeta preko kolokvijuma. Studenti koji su ostvarili uslov za izlazak na usmeni ispit mogu prilikom upisa godine izabrati opciju polažem samo ispit.

Predispitne obaveze obuhvataju:

  • Teorijski test T1 - 10 bodova
  • Teorijski test T2 - 10 bodova
  • SQL (programski zadatak) - 15 bodova
  • ER (projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER) - 10 bodova
  • Primena relacione baze podataka (programski zadatak, Java programski jezik za E2, C# programski jezik za PSI) - 15 bodova [umesto relacione algebre]
  • Upravljanje organizacijom datoteke (programski zadataka, C programski jezik) - 10 bodova.

Svi studenti koji prijave polaganje predmeta preko kolokvijuma ili ponovno slušanje predmeta polažu predispitne obaveze po novim pravilima polaganja, pri čemu mogu birati koje predispitne obaveze žele ponovo da polažu. Da bi ostvarili uslov za izlazak na usmeni potrebno je da osvoje minimum 36 bodova na predispitnim obavezama.

Bodovi ostvareni putem prethodnog načina polaganja predmeta se priznaju, ali se skaliraju u skladu sa novim brojem bodova namenjenim za odgovarajuću predispitnu obavezu. Lista sa skaliranim brojem bodova biće objavljena nakon što studentska služba prosledi spiskove studenata, a pre termina prve predispitne obaveze. Bodovi se skaliraju isključivo za studente koji prijave ponovno slušanje ili polaganje predmeta preko kolokvijuma i izaberu barem jednu obavezu koju žele da ponove. Svim ostalim studentima važe do sada ostvareni bodovi i oni se ne skaliraju.

Polaganje predispitnih obaveza biće podeljeno u dva termina (Redovni termin I, Redovni termin II) koji će se održati u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka. Tačni datumi ovih termina biće naknadno objavljeni. Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma ili ponovo slušanje treba najkasnije do 15.11.2020. da jave koje predispitne obaveze ponovo polažu, a za koje žele da zadrže prethodno ostvarene bodove. Prijave se šalju na email adresu milicatodorovic@uns.ac.rs.