Instalacija softvera neophodnog za praćenje vežbi

16. Oktobar 2020

Studenti se mole da pre prvog termina vežbi na svojim računarima instaliraju softver neophodan za praćenje vežbi:
- Oracle 11g Database Express Edition i
- SqlDeveloper.

Na linku (važi do 31.11.2020) možete preuzeti virtuelnu mašinu sa potrebnim softverom: https://drive.google.com/file/d/1FURqZOLmkyw6N_INNG-O9mlLJBIfsW0W/view
Dodatno uputstvo za instaliranje potrebnog softvera nalazi se na repozitorijumu predmeta u podfolderu VEZBE_MATERIJALI. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili problema prilikom instalacije softvera, obavezno se obratite asistentu zaduženom za Vašu grupu.