[BP1 na E2, BP1 na PSI] Instalacija softvera neophodnog za praćenje vežbi

16. Oktobar 2020

Studenti se mole da pre prvog termina vežbi na svojim računarima instaliraju softver neophodan za praćenje vežbi:
- Oracle 11g Database Express Edition,
- SqlDeveloper,
- Eclipse i
- Code::Blocks.

Na linku (važi do 31.11.2020) možete preuzeti virtuelnu mašinu sa potrebnim softverom: https://drive.google.com/file/d/1F1GsEjwqz2uUpMkSoucKdEzWSmlblgBJ/view
Dodatno uputstvo za instaliranje potrebnog softvera nalazi se na repozitorijumu predmeta u podfolderu Vežbe. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili problema prilikom instalacije softvera, obavezno se obratite asistentu zaduženom za Vašu grupu.