[BP1 na E2] Obaveštenje o alatima neophodnim za dalji deo kursa

26. Novembar 2020

Pre narednog termina vežbi potrebno je pripremiti sledeći softver:

  1. Oralce Data Modeler (link) i
  2. Eclipse razvojno okruženje.

Oralce Data Modeler možete preuzeti i podesiti direktno na Vašem operativnom sistemu. Ukoliko ste do sada za predmet koristili virtuelnu mašinu u nastavku možete:

  • koristiti Eclipse koji se već nalazi u virtuelnoj mašini ili
  • koristiti Eclipse direktno na Vašem operativnom sistemu za šta je potrebno da ispratite dodatna uputstva opisana u prezentaciji 03_BP1_Pristup_instanci_BP_van_VM.pdf (nalazi se u repozitorijumu predmeta).
Predmet: