[BP1 PSI, BP2 PSI] Usmeni ispit 27.11.2020

29. Novembar 2020

Studenti koji su prijavili ispit za 27.11.2020 treba da se jave na mail predmetnom nastavniku dr Milanu Čelikoviću.