[Organizacija podataka] Obaveštenje za stare studente

3. Decembar 2020

Obaveštavaju se studenti koji su u prethodnim godinama već pohađali predmet Organizacija podataka, a sada nameravaju da dođu na proveru znanja planiranu za 17.1.2021, da moraju imati kod Studentske službe regulisan odgovarajući status na predmetu.

Uz to, neophodno je potvrditi nameru izlaska na proveru na mejl nikola.todorovic(at)uns.ac.rs, kako bi mogao biti pripremljen raspored za proveru znanja.