[Organizacija podataka] Aktivacija platforme Canvas

5. Decembar 2020

Pozivaju se studenti da se priključe elektronskoj platformi za podršku učenju Canvas aktivacijom naloga prema datom uputstvu. Na platformi Canvas, dostupan je onlajn kurs 13.SE0013.SW.Organizacija podataka, koji će biti korišćen kao glavno okruženje za distribuiranje nastavnih materijala, obaveštavanje i dodatne aktivnosti na predmetu.