Održavanje T12 i T34

11. Decembar 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Zadaci za T12 i T34 iz predmeta Arhitektura računara će se raditi 18.12. u periodu od 18:00 do 21:00 h. Tekst zadataka, fajl sa postavkom (zad.S), kao i skripte za testiranje možete preuzeti preko Canvas platforme u periodu trajanja testova. Takođe, preko Canvas platforme treba i da pošaljete Vaša rešenja kada uradite zadatke. Potrebno je samo poslati rešenja (.S fajlove), ne treba slati testiraj.sh i tekst zadatka.

Koraci pri postavljanju rešenja su:
1. Vaše rešenje za T12 je potrebno da nazovete zadT12.S, a rešenje za T34 zadT34.S.                                                                                            
2. Potrebno je da zapakujete  Vaša rešenja u .zip formatu.                   
3. Na stranici Assignments potrebno je odabrati odgovarajući Assignment.
4. Nakon odabira odgovarajućeg Assignment-a potrebno je odabrati opciju Submit Assignment.
5. Nakon odabira opcije Submit Assignment, otvoriće Vam se forma (File Upload) preko koje ćete postavljati rešenje.
6. Preko opcije choose mozete odabrati fajlove sa Vašeg računata koje želite da postavite kao rešenje (odaberite zip koji ste kreirali u koraku 2).
7. Odabirom opcije Submit Assignment na File Upload formi Vaše rešenje će biti postavljeno.
8. Proveru postavljenog rešenja je moguće uraditi preko opcije Submission Details.

Jedina rešenja koja će biti prihvaćena su ona koja se preuzmu kroz Canvas platformu do 21:00 h. Nakon 21:00 h, više nije moguće uraditi upload vaših rešenja. Savetuje se da ne čekate poslednji trenutak za slanje. Pošaljite rešenja par minuta pre isteka roka, kako bi izbegli situacije u kojima se Vaša rešenja ne prihvataju zato što ste zakasnili par minuta.

Studenti mogu da se uključe kroz MS Teams na svoj termin vežbi u kome će dežurati asistenti (odete na svoj termin vežbi u kalendaru i samo pritisnete "Join"). Na taj način mogu da postave pitanja koja su vezana isključivo za tekst zadatka, kako bi se otklonili eventualne nejasnoće u samoj postavci. Nije dozvoljeno postavljati pitanja vezana za rešavanje zadataka.

Za studente koji polažu predmet preko kolokvijuma, i nemaju pristup MS Teams-u, napravljena je diskusija na Canvas platformi, preko koje mogu da postave pitanja vezana za postavke zadataka.

Predmetni nastavnik i saradnici